Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

Hyra eller anställa? Så ser ekonomin ut

När du står i ett läge där du behöver öka personalstyrkan står du också inför ett val mellan flera alternativ. Vad är egentligen bäst – anställa eller hyra in personal? En av aspekterna att titta på är vad som är mest lönsamt ekonomiskt. Vi hjälper dig att få koll.

Att anställa – fler kostnader men billigare i längden

När du anställer tar du på dig ett stort ansvar och gör en satsning ekonomiskt. Du betalar inte bara ut lön en gång i månaden, utan också en mängd andra kostnader. Först och främst betalar du för den ofta tidskrävande rekryteringsprocessen. När du väl anställt någon tillkommer arbetsgivaravgift vid varje lön, pensionskostnader samt kostnader som semester- och sjukersättning. Du betalar alltså även när den anställde inte kan arbeta. Däremot behöver du inte lägga på någon extra ersättning till ett bemanningsföretag vilket oftast gör att det kan bli billigare långsiktigt.

Att hyra – färre kostnader och behovsbaserat

När du hyr in personal betalar du en fast timkostnad till bemanningsföretaget. Denna är generellt dyrare än vid en anställning – men det finns samtidigt många kostnader du tjänar in. När du hyr in någon är det bemanningsföretaget och inte du som är arbetsgivaren. Det här innebär att du lämnar över allt från löner och arbetsgivaravgifter till olika ersättningar till dem. Dessutom kan du tänka mer behovsbaserat, och hyra in personal bara under den period som det faktiskt behövs. Det här gör att du endast betalar för den tid som den personalen faktiskt är på arbetsplatsen och arbetar, samtidigt som du sparar tid (som också är pengar) då du inte behöver tänka på administration och rekrytering.

 

Vad som är lönsammast beror på dina behov

Kostnadsmässigt finns det alltså både för och nackdelar med båda alternativen. Vad om är mest ekonomiskt för dig beror helt enkelt på dina behov. Söker du personal för en lång tid framöver och inte har stora skiftningar i arbetsbördan, kan det vara mest fördelaktigt att anställa. Om du har ett mer varierande behov, söker någon under en kortare period och vill slippa lägga tid och pengar på administrationen har du mycket att tjäna på att hyra personal.

 

Andra artiklar för dig!