Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

Ditt ansvar när du hyr in personal

Att hyra in personal från ett bemanningsföretag innebär precis som vid en anställning ett ansvar. Det ser dock lite annorlunda ut då du inte är ensam med i bilden. Vilka är dina ansvarsområden och vilka är bemanningsföretagets? Vad är viktigast att tänka på när du hyr in? Och vad händer vid en olycka? Här får du svaren.

Ett delat ansvar

Både du som inhyrande företag och bemanningsföretaget har ett ansvar för arbetsmiljön, men med lite olika ansvarsområden. Bemanningsföretaget står som arbetsgivare och har därmed ett fullt arbetsgivaransvar kopplat till arbetsmiljöfrågorna. Men du som kundföretag är den inhyrdes arbetsledare och har ansvar för att arbetet utförs på ett säkert sätt och behöver således arbetsleda även inom de dagliga arbetsmiljöfrågorna.

 

 

Åtgärda eventuella risker

Det är du som har ansvar för att åtgärda eventuella risker på din arbetsplats. Om en medarbetare råkar ut för en olycka och utredningen visar att händelsen hade kunnat undvikas, kan du som kundföretag hållas ansvarig. För att förhindra att olyckor sker, börja med att göra en riskbedömning och se över vad som skulle kunna orsaka ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Se därefter till att åtgärda dessa risker för att förebygga sjukdomar och att olyckor inträffar, och följ sedan upp att åtgärderna faktiskt är gjorda och fått effekt.

 

Vara tydlig gentemot bemanningsföretaget

Fel person på fel plats kan sluta illa. Därför är det viktigt att du ger en noggrann beskrivning av arbetsuppgifterna och vilken kompetens som krävs för att klara av dem till bemanningsföretaget. Var också noga med att informera bemanningsföretaget ifall några arbetsuppgifter senare ändras eller om nya uppgifter tillkommer, eftersom det också kan ändra kraven på kompetens.

 

…och den bemanningsanställda

Den första månaden på ett nytt jobb löper man 4-6 gånger större risk att skada sig, jämfört med de som har arbetat där ett år. För att minska risken är det viktigt att du ger tydliga instruktioner till den inhyrda om olika riskmoment, eventuell skyddsutrustning, hur eventuella maskiner fungerar samt hur arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt.

 

 

När olyckan är framme

Om en olycka trots allt inträffar är du som inhyrande företag ansvarig att rapportera olyckan till bemanningsföretaget. Som konsultens arbetsgivare är det nämligen bemanningsföretaget som bär ansvaret att rapportera allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket. Även när det gäller tillbud, det vill säga händelser som skulle kunna ha lett till en olycka, behöver bemanningsföretaget få information så länge någon av deras medarbetare berörs. Det är bemanningsföretaget som ansvarar för rehabilitering och eventuell arbetsanpassning, medan du blir ansvarig för att arbetet faktiskt anpassas efter den inhyrdes förutsättningar.

Andra artiklar för dig!