Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

Bemanningstrenden sprider sig till nya områden

Bemanningsbranschen är den bransch i Sverige som växer snabbast. Det är förståeligt. Att hyra in personal istället för att anställa är att sätt att enkelt få in arbetskraft utan att göra en lång och riskfylld rekrytering. Bemanning har varit vanligt i yrkesområden som till exempel industri, lager, administration och ekonomi, men sprider sig även till nya branscher.

Stor ökning inom hotell, turism och restaurang

Enligt Bemanningsföretagen ökade omsättningen för bemanning inom hotell, restaurang och turism under första kvartalet 2017 med hela 620(!) procent, jämfört året innan. I och för sig en ökning från en låg nivå. Med bemanning kan exempelvis hotell snabbt hyra in den personal de behöver för ett stort event. Det är en bransch som ofta behöver mycket personal utan så stora krav på erfarenhet.

 

Vården på stark frammarsch

Ett annat område som växer inom bemanning är vården. Det kan kännas märkligt och kanske lite obehagligt att en läkare eller sjuksköterska ”bara är uthyrd”, men faktum är att det har visat sig fungera väldigt bra. De har fortfarande samma kompetens som en anställd läkare skulle ha. Dessutom kommer en läkare som är anställd på ett bemanningsföretag ha varit på ett flertal arbetsplatser, vilket ger en bredare erfarenhet.

 

 

Behovet av IT-kunniga ökar

När man pratar om framtidsyrken är det svårt att undvika IT. Företagens behov av IT-kunnig personal växer i takt med utvecklingen. Men för många företag är behovet ändå inte tillräckligt stort för att rättfärdiga en anställning. I det fallet är bemanning en bra lösning. Företagen kan uppfylla sina behov och endast betala för precis så mycket hjälp som de behöver.

 

Nya branscher tillkommer

Bemanningsbranschen fortsätter att fungera som en medlare mellan arbetskraft och dem i behov av det. Bemanningstjänster kommer onekligen att öka inom många fler områden. Flygpersonal, jurister, forskare är yrken som i större utsträckning beräknas att bemannas i framtiden. Och trenden kommer garanterat att sprida sig till områden som inte går att förutse idag.

 

Andra artiklar för dig!