Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

1 min lästid

Bemanning – en väg till mångfald

Mångfald har visat sig ha en mängd positiva fördelar på en arbetsplats. Det kan vara riktigt lönsamt för företag att satsa på en blandad grupp av medarbetare. Men faktum är att det ofta omedvetet är den som är mest lik dig själv som du väljer i en rekryteringsprocess. Att ta hjälp av ett bemanningsföretag och hyra in personal kan vara till god hjälp.

Vad betyder mångfald?

Egentligen finns det ingen enhetlig definition för begreppet mångfald. Men det som oftast menas är olikheter mellan de sju diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, och funktionsnedsättning. I arbetslivet betyder det oftast en arbetsplats med en blandning av människor med olika bakgrund och erfarenheter, där rekrytering sker baserat på kompetens utan fördomar.

 

Hur hänger mångfald och bemanning ihop?

Det är vanligare än man tror att man som arbetsgivare i en rekryteringsprocess väljer att anställa den som man känner igen sig i. Vi alla har fördomar, det är naturligt och svårt att komma ifrån. Att vända sig till ett bemanningsföretag och hyra in personal kan hjälpa dig att få in personer som både har rätt kompetens och kan bidra till mångfalden. Dels får du hjälp av bemanningsföretaget att hitta kandidaterna, där dina eventuella fördomar inte kan påverka, dels gör en inhyrd medarbetare att gruppen blandas. Du får in en frisk fläkt som kan bidra med nya perspektiv och nya idéer.

 

Vilka fördelar har mångfald på arbetsplatsen?

Mångfald har visat sig vara en framgångsfaktor för företag på många olika plan. Det hjälper dig inte bara att följa lagen med en arbetsplats utan diskriminering, utan skapar också en bättre arbetsmiljö. Det har visat sig att grupper med mångfald presterar bättre. En arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter kan öka effektiviteten, kreativiteten och möjligheterna till tillväxt. Mångfald ger dessutom ett bättre och tryggare arbetsklimat där medarbetarna är friskare, gladare och mer engagerade.

Andra artiklar för dig!