Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Improvement

Inflyttarservice, individ- och organisationsutveckling

Har du svårt att få rätt sökande till attraktiva tjänster?
Vi kan hjälpa dig att få fler lyckade och långsiktiga rekryteringar genom att göra det enklare för din personal att trivas och kunna rota sig i sin nya hemmiljö.

Vi hjälper dig att få
pusselbitarna på plats

Trots att en flytt ofta föregåtts av en process där för- respektive nackdelar noga diskuterats, är den för de allra flesta en omvälvande livshändelse. Det är många pusselbitar som ska falla på plats, med allt från boende och barnomsorg till att partnern ska hitta jobb och fritidssysselsättning som passar hela familjen. Praktiska saker som lätt kan bli en anledning till varför man inte vill söka attraktiva jobb utanför sin hemort.

Vi anser att en flytt inte ska behöva vara ett hinder för den som har hittat sitt drömjobb. Den ska inte heller vara ett hinder för företag som vill rekrytera specialistkompetenser där konkurrensen är hård.

Genom att erbjuda dina medarbetare stöd i sin flytt och etablering skapar du goda förutsättningar att både du och dina nya medarbetare ska bli nöjda. Att känna sig välkommen, trivas och snabbt bli rotad i sin nya hemmiljö är viktiga faktorer som har en avgörande betydelse för om de vill stanna kvar eller flytta vidare. Faktorer som när de fungerar faktiskt bidrar till en lyckad och långsiktig rekrytering för ditt företag.

För oss är varje kund och uppdrag unikt. Tveka därför inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa dig. Vår inflyttarservice finns för dig som ska rekrytera, eller har rekryterat, en nyckelkompetens från en annan ort.
Våra tjänster inom inflyttarservice omfattar:
Pre-visit
Låt din medarbetare med familj lära känna sin nya stad genom en personligt utformad rundtur. Det finns gott om tid att svara på eventuella frågor och under dagen äter vi en gemensam lunch.
Söka bostad
Förutsättningen för att trivas är en bra bostad. Genom ett brett kontaktnät på den lokala bostadsmarknaden, kan vi hjälpa till att söka ett lämpligt boende. Vi kan även bistå med hjälp vid kontraktsskrivning, tecknande av hemförsäkring, elavtal och internetabonnemang m.m.
Karriärsplanering för medföljande partner
Det är viktigt att medföljande partner får en lika bra start som din nya medarbetare. Därför erbjuder vi även hjälp till eventuell partner med jobbsökande, uppdatering av CV och personligt brev och söka relevanta utbildningar. Vi kan också hjälpa till med validering av utländska betyg samt hitta SFI-utbildning om det är aktuellt.
Skola och barnomsorg
För att barnen ska få en så trygg och bra flytt som möjligt hjälper vi till att hitta lämpliga skolor och förskolor till medföljande barn i alla åldrar. Vi följer även med på besök om så önskas.
Settling in
En mängd uppgifter är nödvändiga och måste klaras av för att livet ska fungera väl. Vi ser till att kontakten med myndigheter, skolor, dagis, försäkringsbolag, sjukvården etc. tas om hand och fungerar bra.
Vid behov erbjuder vi även hjälp och stöd i processen med arbetstillstånd och uppehållstillstånd för eventuell medflyttande familj. Det kan till exempel även innebära hjälp att ordna identitets-handlingar, öppna bankkonto, skaffa busskort, teckna försäkringar och hitta uppskattad fritidssysselsättning.
Valfria supporttimmar
Det finns många andra praktiska saker som är viktiga för att komma till ro och känna sig hemma på den nya platsen. Vi erbjuder därför individuellt utformade supporttimmar för att till exempel hjälpa till med att ta körkort, hitta barnvakt, fritidsaktiviteter, vårdkontakter och besök, införskaffning av möbler med mera.
Emma Hördegård
Senior rekryteringskonsult/Partner