Social hållbarhet

Vi på OnePartnerGroup bryr oss om alla i vårt samhälle. Allt vi gör grundar sig i vår vilja att varje dag, på ett hållbart sätt, integrera människor i arbete. Därför jobbar vi aktivt och medvetet med Corporate Social Responsibility.

Att ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället, både nu och i framtiden, är en självklarhet för oss på OnePartnerGroup. Vi jobbar aktivt med CSR - Corporate Social Responsibility och engagerar oss i frågor som rör samhälle, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, klimatpåverkan och långsiktig lönsamhet. Ingenstans är dessa frågor så viktiga som i vår bransch, där människor, arbetsmiljö och expansion av verksamheter står i fokus.

OnePartnerGroup är en stor och växande koncern och vi bär vårt samhällsansvar med stolthet. Ju mer vi växer, desto mer positiv skillnad vi kan göra. Inte för att vi måste eller borde, utan för att vi vill. För idag och för framtiden - lokalt och globalt.

Laddar...