Bemanning

Vi har arbetskraften när du behöver bemanning.

Vi vet att verkligheten kan förändras snabbt i en verksamhet. Därför finns vi där när våra kunder får ett tillfälligt orderstopp, behöver täcka sjukfrånvaro eller när ni växer och behöver bemanna. Vi hyr ut personal inom bland annat produktion, lager, distribution, service, butik och hantverk.

Våra konsultchefer är specialister på sina områden och mycket god insyn i den lokala arbetsmarknaden. Det ger oss möjlighet att snabbt tillgodose dina personalbehov, medan du lugnt kan fokusera på din verksamhet.

Kontakta ditt lokala kontor:

Certifikat