Rekrytering

Vi har både kompetensen och kandidaterna om du behöver rekrytera.

Vi har stor erfarenhet av att rekrytera. Oavsett om du behöver rekrytera en vd, inköpare, administratör, säljare eller en ekonomichef har vi verktygen för att attrahera rätt kandidater och tillsätta rätt person på rätt arbetsplats. Vi genomför fullständiga processer där vi tar helhetsansvar, allt från kartläggning

av företagets behov till presentation av slutkandidater. Vi är licenserade i ett flertal testverktyg, så som personlighets- och färdighetstester till exempel via ASSESSIO och SHL/CEB. Vi tror dessutom på ett partnerskap där vi tillsammans med kunden och kandidaten skapar lösningar som driver människor och företag framåt.

Kontakta ditt lokala kontor:

Certifikat