Ansvarsutbildning för truck, kran och mobila plattformar

Vad innebär ditt ansvar som chef eller arbetsledare?

Det finns en snårskog av regler kring säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Den här kursen är tänkt att vara en hjälp till arbetsledare, skyddsombud och andra i ansvarsposition för att minska obehagliga överraskningar. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning, om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och om tillämpliga läroplaner lär vi oss var gränsen går för ditt ansvar och dina skyldigheter.

 

Utbildningsmoment:

  • Det arbetsrättsliga ramverket (arbetsmiljölagen aml, arbetsmiljöverkets författningssamling)
  • Workshops
  • Praktikfall

 

Efter godkänd utbildning:

Utbildningsbevis utfärdas till godkända förare.

 

Kontakta ditt lokala kontor för mer information om utbildningen.

Ladda ner vårt utbildningsblad

 

 

Intresseanmälan